Društvo arhivskih zaposlenika TK suizdavač je niza publikacija, zbornika radova, te časopisa “Arhivska praksa” koji je izlazio u periodu 2003-2020. godine.

Društvo od 2020. godine izdaje stručni i naučni časopis “Arhivski pogledi”.