Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona podstiče i koordinira aktivnost svih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

            Programski ciljevi Udruženja, zadaci i djelatnost članova su:

 • unapređenje arhivistike, arhivske službe i ukupne arhivske djelatnosti na području TK, F BiH i BiH,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih članova,
 • popularizacija arhivske djelatnosti i razvijanje svijesti o društvenom značaju arhivske građe i arhivske službe,
 • razvijanje saradnje sa nadležnim organima vlasti i drugim zainteresiranim subjektima na pripremi propisa i drugih mjera za unapređenje arhivske djelatnosti, kao i drugim pitanjima iz djelokruga rada arhivskih ustanova,
 • saradnja sa srodnim organizacijama i ustanovama,
 • izdavanje časopisa i drugih publikacija iz arhivske djelatnosti, historije i drugih srodnih nauka,
 • rad na podizanju stručnog digniteta arhivske djelatnosti i statusa arhivskih djelatnika u društvu, kao i afirmacija arhivske djelatnosti,
 • organizovanje stručnih seminara, konferencija, okruglih stolova, tečajeva, savjetovanja, simpozijuma, predavanja i drugih stručnih, kulturnih i naučnih sadržaja,
 • organizovanje stručno-informativnih i naučnih ekskurzija u zemlji i van nje,
 • organiziranje izložbi,
 • prikupljanje materijalno-finansijskih sredstava, kao i drugih sredstava za egzistiranje Udruženja, u skladu sa važećim zakonskim propisima