U skladu sa Statutom Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona i predmetom rada istog, Društvo organizira stručne i naučne okrugle stolove koji se bave temama vezanim za rad i profil samog Društva, te organizira međunarodnu konferenciju “Tuzlanski arhivski dani”, koja je glavni projekat Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona.

Više o aktuelnom radu i tekućim projektima Društva možete saznati ovdje.