Održana konferencija 2.Tuzlanski arhivski dani

U periodu od 24. do 25. septembra 2021. godine u Tuzli, u Hotelu “Salis”, održana je konferencija “2. Tuzlanski arhivski dani”. Organizator konferencije bilo je Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona.

Iako je rad konferencija i sličnih sadržaja otežan i limitiran pandemijom korona virusa, ova dvodnevna konferencija na temu “Organizacija i rad arhiva u vremenu pandemije” uspješno je realizirana.

Program konferencije možete pronaći ovdje.