Održan okrugli sto o građi vjerskih zajednica, 30.3.2019. godine

Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona i Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla u subotu, 30. marta 2019. godine u Tuzli su održali okrugli sto, sa međunarodnim učešćem, pod nazivom: „Arhivska građa vjerskih zajednica – stanje, značaj i zaštita“. 

Cilj okruglog stola bila je afirmacija i popularizacija arhivske građe vjerskih zajednica, kao historijskih izvora i kulturnog naslijeđa, razmjena znanja i iskustava na polju zaštite, prezentovanja i korištenja, odnosno otvaranja vjerskih zajednica prema stručnoj, naučnoj, kulturnoj i široj javnosti. Realizaciju okruglog stola finansijski je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Na okruglom stolu je izloženo osam stručnih i naučnih radova, eminentnih stručnjaka, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Ovim, trinaestim po redu, okruglim stolom, Društvo arhivskih zapolsenika Tuzlanskog kantona nastavlja sa tradicijom davanja doprinosa razvoju arhivske službe u Bosni i Hercegovini, što su osnovni statutarni ciljevi društva.

U uvodnom dijelu učesnike okruglog stola su pozdravili Hatidža Fetahagić, predsjednica Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona i direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla, dr. Šefko Sulejmanović. Okrugli sto su pozdravili i dr. sc. Dražen Kušen iz Državnog arhiva Osijek, Milena Popović Subić iz Arhiva Vojvodine, zatim Spomenka Pelić, predsjednica Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine i mr. sc. Omer Zulić. Okruglom stolu je prisustvovao i obratio se dr. Sead-ef. Seljubac rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog.

 Uoči samog otvaranja okruglog stola upriličeno je potpisivanje sporazuma o naučnoj i kulturnoj saradnji između Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona i Instituta za društvena i religijska istraživanja. Ovim sporazumom obje strane su bile saglasne da zajednički rade na unapređenju, afirmaciji i prezentaciji naučnih i kulturnih vrijednosti kroz realizaciju zajedničkih projekata.

  Uz učešće monogobrojnih saradnika i prijatelja Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, te kolega predstavnika arhiva i udruženja iz Bosne i Hercegovine i kolega i radnika iz arhiva Hrvatske i Srbije i predstvanika vjerskih zajednica okrugli sto je održan 30. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sali  hotela “Mellain” u Tuzli.

U radnom dijelu okruglog stola učešće je uzelo osam eminentnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske i to:

  • Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ (Univerzitet u Tuzli – Filozofski fakultet), Značaj arhivske građe nastale u radu vjerskih zajednica za izučavanje savremene historije Bosne i Hercegovine;
  • Dr. sc. Dražen KUŠEN (Državni arhiv u Osijeku), Stanje, vrijednost i zaštita vjerskih arhiva u Hrvatskoj – stručna i politička perspektiva;
  • Milena POPOVIĆ SUBIĆ (Arhiv Vojvodine), Arhivska građa vjerskih zajednica u arhivima u Vojvodini;
  • Muhamed HODŽIĆ  (Gazi  Husrev-begova biblioteka,  Arhiv Islamske zajednice Sarajevo), dr. Šefko SULEJMANOVIĆ (Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla), Kratak pregled arhivske građe Arhiva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – stanje, značaj, sređenost;
  • Fra Franjo NINIĆ, knjižničar (Franjevački samostan Tuzla) O  franjevačkoj arhivistici u Tuzli, Bosni Srebrenoj i Bosni i Hercegovini;
  • Mr. Dženan RAHMANOVIĆ (Medžlis Islamske zajednice Tuzla), Arhivska građa Medžlisa Islamske zajednice Tuzla – stanje i perspektive;
  • Mr. sc. Omer ZULIĆ (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona), Specifičnost i značaj arhivske građe vjerskih zajednica;
  • Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Adnan TINJIĆ (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona), Zaštita arhivske građe vjerskih zajednica.

Na okruglom stolu je predstavljena i publikacija dr. sc. Dražena Kušena, pod nazivom Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj – razvoj, tipologija, sadržajni značaj. Knjigu su predstavili: prof. dr. Izet Šabotić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku.

Arhivska građa vjerskih zajednica je veoma važna i zanimljiva jer ne sadrži samo matične knjige rođenog, vjenčanog i umrlog stanovništva, već i raznu dokumentaciju koja govori o radu vjerskih zajednica koja se može koristi u razne naučne svrhe, kao što su pisanje historijski publikacija i članaka, istraživanja porijekla porodica, izrade porodičnih stabala, izučavanje historije maternjeg jezika, u svrhu istraživačkog novinarstva i za potrebe drugih naučnih disciplina.

  Arhivsku građu vjerskih institucija treba pravilno arhivistički obraditi, zaštititi od propadanja te vjerovatno i liječiti (restaurirati), jer se radi o veoma starim primjercima koji su vjerovatno pretrpjeli dosta oštećenja ili su bili i neuslovno čuvani ponekad. Izlaganja na okrugom stolu su predstavila znanja i iskustva, posebno kolega u Hrvatskoj koja su dosta naprednija na ovom polju.

Okrugli sto je podario razmjenu znanja i iskustava te pružio priliku da se zajednički otkriju novi modeli zaštite, promocije i afirmacije arhivske građe vjerskih zajednica kao kulturnog naslijeđa koje se čuva u vjerskim zajednicama, ali i u arhivima i služi ne samo naučnoj zajednici već i široj društvenoj zajednici.

Iz medija

https://medzlistuzla.ba/index.php/vijesti/3359-okrugli-sto-arhivska-grada-vjerskih-zajednica-stanje-znacaj-i-zastita?

http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/desavanja/2155-tuzla-okrugli-sto?  http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?

https://rtvtk.ba/arhivska-gradja-vjerskih-zajednica-stanje-znacaj-i-zastita/?  https://tuzlainfo.ba/index.php/novosti/item/16103-u-tuzli-realizovan-okrugli-sto-arhivska-grada-vjerskih-zajednica-stanje-znacaj-i-zastita