Objavljen zbornik “Arhivska građa vjerskih zajednica”

Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona i Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli objavili su zbornik radova sa okruglog stola na temu “Arhivska građa vjerskih zajednica – stanje, značaj i zaštita”.

Naime, ovim okruglim stolom htjelo se kroz naučne i stručne radove i promišljanja ukazati na značaj arhivske građe vjerskih zajednica. Osim toga, kroz radove učesnika okruglog stola koji dolaze upravo iz vjerskih zajednica, cilj je bio ukazati na trenutno stanje sređenosti i uslova za dugoročno čuvanje arhivske građe. Na temeljima iznesenih stavova, u radu okruglog stola su izneseni i radovi i prijedlozi za unapređenje zaštite arhivske građe vjerskih zajednica, kako one koja nastaje na konvencionalnim nosačima, odnosno papiru, tako i na novim nosiocima zapisa.

Na okruglom stolu je prezentovano ukupno osam radova eminentnih stručnjaka iz oblasti arhivistike, informacionih tehnologija i historiografije. Predstavnici Islamske zajednice (Gazi Husrev-begova biblioteka – Arhiv islamske zajednice Sarajevo, Medžlis islamske zajednice Tuzla), te katoličke zajednice (Franjevački samostan Tuzla), su predstavili radove u kojima je ukazano na stanje, značaj i vrste arhivske građe koja se čuva u ovim vjerskim zajednicama. Značajno je istaći da je Okrugli sto bio sa međunarodnim učešćem, jer su istom prisustvovali arhivski stručnjaci iz Hrvatske i Srbije. Oni su prezentovali teme koje se odnose na arhivsku građu vjerskih zajednica u Hrvatskoj i Vojvodini, a čija iskustva bi trebala u značajnoj mjeri koristiti i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ali i arhivskoj službi Bosne i Hercegovine.

Značajna iskustva, prijedloge i promišljanja iznijeli su i arhivski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine. Na značaj arhivske građe vjerskih zajednica za istraživanja savremene historije, u svom radu je ukazao uvaženi profesor Odsjeka za Historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Uzimajući u obzir značaj teme okruglog stola, kao i izloženih radova, organizatori su smatrali za bitno da se isti publikuju u posebnom zborniku radova, kako bi radovi na taj način bili dostupni širem krugu zainteresovanih građana.

Impresum, sadržaj i predgovor zbornika pogledajte ovdje.